Ihreska samlingen

Samlingen är uppkallad efter Johan Ihre (1707-1780). Den omfattar 287 volymer från 1400-talet till 1800-talet.

Huvuddelen av Ihreska samlingen består av Johan Ihres egna papper och dokument han behövde för sin forskning. Där finns till exempel anteckningar av kollegor och föregångare som Olof Rudbeck d.y. Även papper efter Johan Ihres far och barn och barnbarn ingår i samlingen. Likaså finns där medicinska handlingar, som för det mesta är bevarade efter Abraham Bäck (1713-1795), läkare och ingift i familjen Ihre.

Johan Ihre var språkforskare och innehade vid Uppsala universitet den skytteanska professuren, som på den tiden i första hand var inriktad på filologi - inte på statskunskap, som den är idag. Ihre lade grunden till den moderna komparativa språkforskningen i Sverige; han var en internationellt erkänd kännare av det gotiska språket, Silverbibelns språk. Hans forskningar omfattade även Eddan och runornas historia.  

Katalog

Grape, Anders: Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek, I-II, Uppsala, 1949.

Katalogen har skannats och kan ses i Alvin:
Del I (Samlingens tillkomst och öden. Person- och lärdomshistoriska studier över dess innehåll)
Del II (Kommenterande katalog)

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.