Hogenskild Bielkes bibliotek

Hogenskild Bielke var välbeställd och bildad, och hörde till en av de finaste adelsfamiljerna i 1500-talets Sverige. Allt vad en sådan man kunde tänkas äga fanns representerat i Hogenskild Bielkes bibliotek. Genom Gustav II Adolfs donation finns dess rester vid Uppsala universitetsbibliotek.

Adelsmannen Hogenskild Bielke (1538–1605) gjorde snabbt lysande karriär. Efter studier i Wittenberg i ungdomen blev han riksråd redan som 24-åring. Senare blev han bland annat ståthållare i Stockholm. Att manövrera rätt under den politiska turbulensen under det senare 1500-talet var dock inte lätt; i striderna mellan Sigismund och Hertig Karl (sedermera Karl IX) var man tvungen att välja sida, och en felaktig hållning kunde vara förödande.  1599 sattes Hogenskild således i fängelse för förräderi av hertig Karl, eftersom han hela tiden hade fortsatt att stödja kung Sigismund. Han hade länge varit på fientlig fot med hertigen, som bland annat hade givit honom öknamnen den listige räven och den gamle basilisken. Efter sex år i fängelse fick  han så sin dödsdom. Svårt sjuk av gikt fick han bäras till avrättningen vid stortorget i Stockholm den 3 juni 1605. Hans avhuggna huvud sattes därefter upp på stadens murar.

Bielkes bibliotek konfiskerades och placerades i kronodepån på Gråmunkeholmen i Stockholm, och ingick sedan i det som donerades av Gustav II Adolf till det nyöppnade universitetsbiblioteket i Uppsala 1621. Med tiden skingrades delar av det, och dessa återfinns idag i andra svenska bibliotek. Den alldeles övervägande delen finns dock i Uppsala. 

Samlingen omfattade ursprungligen cirka 270 böcker huvudsakligen tryckta och förvärvade mellan 1560 och 1600. Ämnesmässigt innehåller biblioteket litteratur inom teologi, humaniora, politik och naturvetenskap. Vidare innehöll den 16 handskrifter, av vilka en bestod av 10 volymer med Hogenskild Bielkes egna avskrifter ur Riksregistraturet.

Samlingen i Uppsala är nu katalogiserad i sin helhet och sökbar i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS samt den lokala katalogen Disa:

Wolfgang Undorfs katalog över Bielkes bibliotek från 1995 är ett försök att rekonstruera ett betydande 1500-talsbibliotek, på grundval av framför allt Otto Waldes forskningar.  

Litteratur 

  • Undorf, Wolfgang, Hogenskild Bielke's library: a catalogue of the famous 16th century Swedish private collection / reconstructed and compiled by Wolfgang Undorf. - Uppsala: UB, 1995. - (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis; 32) 

  • Walde, Otto, "En svensk boksamlare från Vasatiden: Hogenskild Bielke och hans bibliotek". (I: Uppsala universitetsbiblioteks minnesskrift 1621-1921. - Uppsala, 1921. - S. 193-267)

  • Munkhammar, Lars, Böckerna från Gråmunkeholmen

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.