Harald Hjärnes arkiv

Historikern, författaren och politikern Harald Hjärne (1848-1922) var på sin tid en känd uppsalaprofil men även berömd utanför Sverige.

 Hans insatser för historievetenskapen kan inte överskattas. Han gav ut många böcker om den svenska historien samt flera politiska skrifter. Förutom sitt politiska engagemang satt Hjärne som ledamot i flertalet sällskap och akademier, bland annat Svenska Akademien och Historiska föreningen. Ätten Hjärne har haft flera betydelsefulla medlemmar såsom läkaren Urban Hjärne (1641-1724) och riksrådet Gustav Adolph Hjärne (1715-1805).

Harald Hjärnes samling överlämnades till Uppsala universitetsbibliotek 1969 och innehåller bland annat flera av hans inspirerande föreläsningar och anteckningar om svensk och utländsk historia. I arkivet finns dessutom mer än 4000 brev med innehåll om både historia och politik, samt dokument rörande övriga medlemmar av släkten Hjärne.

Fram till nyligen fanns förteckningen av arkivet endast i maskinskrift på Carolina Rediviva men finns nu tillgänglig på nätet: Förteckning över Harald Hjärnes samling.

Utdrag ur Hjärnes föreläsning den 15 oktober 1883
Utdrag ur Hjärnes föreläsning den 15 oktober 1883 

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.