Uppsala universitetsbibliotek

Gimosamlingen

Gimosamlingen kallas så för att den har bevarats på Gimo herrgård i Uppland, som under en tid beboddes av släkten Lefebure.

Samlingen skapades av Jean Lefebure, svensk affärsman av hugenottsläkt, och hans lärare Bengt Ferrner under deras gemensamma resa på kontinenten 1758-1762. Den består av kommersiellt gjorda kopior av operaarior, ouvertyrer, sonater m.m. som köpts in i norditalienska städer och speglar alltså tidens smak. I samlingen finns bland annat en betydande repertoar för mandolin.

Dekorerad titelsida till en ouvertyr av Pietro Crispi [signum: Gimo 81]

Gimosamlingen kom till Uppsala universitetsbibliotek 1951 som gåva av Gävleläkaren Gustaf Brun (1886-1958). Sju år senare fick biblioteket även hans värdefulla boksamling.

Katalog
Davidsson, Åke, Catalogue of the Gimo Collection. Uppsala 1963.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.