En indisk revolutionärs memoarer

Bland de handskrifter som på olika sätt belyser utländsk historia finns Kali Ghoshs självbiografi, ett vittnesmål om kampen för Indiens självständighet från den brittiska kolonialmakten under tidigt 1900-tal.

Handskriften har signum: H 542

Porträtt av Kali Ghosh
Porträtt av Kali Ghosh

Kali Ghosh (ca 1900-1978) växte upp i Bengalen när självständighetsrörelsen mot den brittiska kolonialmakten spred sig. Han engagerade sig tidigt i politiken och anslöt sig under 1920-talet till de radikala grupperingarna, vilket ledde till att han så småningom arresterades, fängslades och tvingades till exil. I London träffade han den svenska journalisten Paula Wiking, som han gifte sig med och som uppmuntrade honom att skriva sin självbiografi. Detta unika dokument av en desillusionerad ung man, som inte fann någon annan väg för att bekämpa den brittiska ockupationen än våld, skrevs på maskin under 1930-talet men förblev ända till år 2013 opublicerat. Kali Ghosh blev sedan journalist och arbetade tillsammans med hustrun bland annat för tidningen Blitz. Trots exilen övergav han aldrig sin starka politiska övertygelse utan var aktiv i kommunistpartiet. 

Efter Paula Wiking-Ghoshs död 1968 och hans egen bortgång 1978 bevarades manuskriptet i Paulas släkt i Sverige. I samband med dess utgivning i New Delhi i oktober 2013 överlämnades originalhandskriften av Janken Myrdal, dotterson till Kali Ghoshs svenska fru, som gåva till Uppsala universitetsbibliotek. Den har fått signum H 542 och kan beställas för studium i specialläsesalen.

Den tryckta versionen, med inledande texter av prof. Janken Myrdal och prof. Gunnel Cederlöf, har fått titeln The Autobiography of a Revolutionary in British India (New Delhi, Social Science Press, 2013).

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.