Uppsala universitetsbibliotek

Depositionsakten

Depositionen var något varje ny student måste genomgå. I dagens språkbruk skulle depositionsakten kallas nollning.

På 1600-talet styrdes den blivande studenten ut i brokiga kläder, horn, åsneöron och svinbetar och föstes med yxa inför en publik som hånade honom.

Depositionsverktygen tång, såg och trähyvel användes för att avlägsna horn, öron och betar, attribut som symboliserade den blivande studentens ännu djuriska, ohyvlade natur. Slutligen lade cermonimästaren salt på hans tunga, göt vin på hans huvud och förklarade honom vara fri student. Så följde pennalåret, då studenten tvingades tjäna en äldre kamrat. Depositionsakten och pennalåret urartade tidigt och förbjöds 1691.

Denna lilla gouache, 14x8,5 cm, är utförd under förra hälften av 1600-talet av okänd hand.

(Research: Per Ström, Uppsala universitet)

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.