De la Gardie-samlingen

Samlingen är uppkallad efter Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686). Den omfattar 65 verk i 42 handskriftsvolymer som donerades till universitetsbiblioteket 1669.

Samlingen är förtecknad i utsökt kalligrafi på pergament i ett gåvobrev som biblioteket förvarar. Vid den tiden var De la Gardie också universitetskansler. Förutom Silverbibeln och Eddan ingår där en kinesisk blocktrycksbok med konfucianska skrifter. För övrigt består donationen främst av historiska och fornisländska manuskript, varav många var köpta 1651 av den danske historikern Stefanus Johannes Stephanius änka.

Rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie är den välgörare som biblioteket har att tacka för Silverbibeln och Uppsala-Eddan, två av dess mest värdefulla dyrgripar. Han samlade både handskrifter och böcker och för ändamålet tog han ofta hjälp av kommissionärer och bud. När han förvärvade Silverbibeln från drottning Kristinas före detta bibliotekarie Isaac Vossius i Amsterdam, gjorde han det efter tips från Esaias Pufendorf, som var diplomat med svenska uppdrag.

Källa: Munkhammar, Lars: "Samlarna", in Deras ögonstenar - samlares samlingar i Uppsala universitetsbibliotek, red. Xtina Wootz, Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger 47, 2008.   


Katalog

Celsius, Olof d.y., Uppsala universitetsbiblioteks historia, översatt från latin av Sten Hedberg och kommenterat av Gert Hornwall, Stockholm, 1971 (original 1745).

Samtliga manuskript i De la Gardie-samlingen är registrerade i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.