Danica vetera

Danica vetera är en samling som huvudsakligen består av danskt 1500-talstryck. Den omfattar 424 titlar fördelade på 360 volymer.

Samlingens bas består av delar av Uppsala universitetsbiblioteks äldre huvudsamling, till stor del krigsbyten från Karl X Gustavs fälttåg i Danmark. Dessa krigsbyten överlämnades sedermera till universitetet i Uppsala och räknades som landets största samling av äldre danskt tryck. 1959 donerade bibliofilen Gustaf Bernström sin egen samling av äldre Danica till universitetsbiblioteket, varigenom antalet titlar utökades med drygt 50 nya. De flesta av volymerna i denna donation är bundna av Gustaf Hedberg. Därutöver kompletterades samlingen med ersättningexemplar av verk som tidigare endast funnits i defekt skick.

Danica vetera-samlingen är förtecknad i en kortkatalog bestående av tre sviter, en alfabetisk, en ordnad efter samlingens numrerade uppställningsordning samt en svit med så kallade Nielsennummer, vilka hänvisar till Lauritz Nielsens Dansk bibliografi 1482-1550 & 1551-1600, som anses vara standardverket när det gäller bibliografi över äldre danskt tryck. Kortkatalogen är placerad i katalogrummet på Carolina Rediviva.

Böckerna har även katalogiserats i den nationella samkatalogen Libris, och i den lokala katalogen Disa. För en lista över titlar i Danica vetera:

 Litteratur

  • Nielsen, LauritzDansk bibliografi: med særligt hensyn til dansk bogtrykkerkunsts historie. ­ København, 1919-1935. ­ 3 vol.
    1482-1550. ­ 1919. ­ xlvii, 247 s.
    1551-1600. ­ 1933. ­ xliii, 677 s.
    -- Registre til Dansk bibliografi 1482-1550 & 1551-1600. - 1935. ­ 126 s.

  • Sallander, Hans,Gustaf Bernströms samling av dansk 1500-tals litteratur: några notiser (I: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, årg. 56 (1969), s. 236-251)

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.