Uppsala universitetsbibliotek

Cimeliasamlingen

Ordet "cimelia" kommer från grekiska och betyder skatter, smycken, klenoder. Cimeliasamlingen på Carolina Rediviva kan betecknas som en syntetisk samling - särskilt intressanta böcker har plockats ut ur olika samlingar och samlats här.

Bibliotekarien fil.dr Hans Sallander skapade på detta sätt denna samling för att placera den i Carolinas så kallade "boksal" inför bibliotekets 350-årsjubileum 1970. Där upptar den omkring 35 hyllmeter. Urvalskriterierna är något höljda i dunkel, men det tycks som om Sallander har velat samla bokhistoriskt märkliga tryck, dels viktiga utgåvor av epokgörande verk, dels typografiska milstolpar och märkvärdigheter. Bokbanden tycks däremot inte ha varit avgörande om ens intressanta. För dessa hade han just skapat en annan särskild samling - bokbandsamlingen - i samma rum och med samma tillvägagångssätt.

Katalog

För Cimeliasamlingens böcker finns en särskild kortkatalog men böckerna återfinns också i bibliotekets allmänt tillgängliga kataloger:

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.
4-21 juni: telefon och chatt öppen vardagar 9-15, 22 juni stängt.
25 juni-4 augusti: telefon och chatt öppen vardagar 10-13.