Uppsala universitetsbibliotek

Bodonisamlingen

I Uppsala universitetsbibliotek finns en samling av tryck från Giambattista Bodonis verksamhet från 1760-talet och framåt som boktryckare vid furstehovet i Parma och från de privata pressar han disponerade. Samlingen räknas som den mest betydande utanför Parma och dess värde ligger inte minst i dess status som en sammanhållen specialsamling.

Bodoni

Den italienske boktryckaren Giambattista Bodoni (1740–1813) skapade ett av klassicismens mest kända typsnitt, Bodoni, en så kallad nyantikva uppkallad efter mästaren själv. Bodonis boktryckarkonst hyllades redan i samtiden för sin pregnans och skönhet. Boktrycken fortsätter att vara en förebild inom boktryckarkonsten och hans typsnitt används flitigt även i våra dagar.

Man kan i samlingen följa Bodonis utveckling från rokokons stilideal i Fourniers anda till den asketiska och sparsmakade klassicismen i hans senare verk. Samlingen innehåller de flesta typproverna ur hans produktion, bland annat Fregi e majuscole (Parma,1771) och den postumt utgivna Manuale tipografico(Parma, 1818) samt i övrigt ett mycket rikt urval av de magnifika tryck som renderade Bodoni epitetet "konungarnas boktryckare och boktryckarnas konung".

Huvuddelen av Bodonitrycken utgörs av fil.dr Erik Kempes samling, som 1959 överlämnades till universitetsbiblioteket. Den har sedermera utökats inte minst genom de fondmedel som Erik Kempe donerat till biblioteket.

Den som vill orientera sig i samlingen kan göra detta antingen på plats i Carolina Redivivas katalogrum där det finns en kortkatalog med dels en alfabetisk svit dels en svit upplagd efter numreringen enligt Brooks (se litteraturlistan).

För den som har tillgång till Brooks bibliografi går det också att orientera sig med hjälp av den konkordans och förteckning som ingår i Gösta Johnsens katalog över Uppsala universitetsbiblioteks Bodoniutställning 1991. Denna katalog finns i större forskningsbibliotek, men kan också rekvireras från Uppsala universitetsbibliotek. Hans Sallanders artikel i Libri är också en god introduktion till Bodonisamlingen.

Bodonisamlingen har registrerats i den nationella samkatalogen LIBRIS och i den lokala katalogien Disa:

 Litteratur

  • Brooks, Hugh Cecil, Bibliografia compendiosa di edizioni Bodoniane, Firenze, 1927.

  • Johnsen, Gösta, "The Uppsala Bodoni collection: concordance and checklist of Bodoni prints in Uppsala University Library", i Giambattista Bodonis liv & verk: en utställning i Uppsala universitetsbibliotek 1 februari - 30 maj 1991 / red. Gösta Johnsen. - Uppsala: UB, 1992. - (Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger; 30).

  • Sallander, Hans, "Die Bodoni-Sammlung in der Universitätsbibliothek zu Uppsala", i Libri, vol. 10 (1960), s. 271-291.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.