Uppsala universitetsbibliotek

Kartor

Universitetsbiblioteket har stora samlingar av tryckta och handritade kartor från senmedeltid till dagens moderna utgivning. Flera av universitetsbibliotekets mest kända klenoder är just kartor, till exempel Carta Marina som är en karta över de nordiska länderna från 1539 och Mexico-kartan, en handritad karta på pergament  över staden Mexico City från ca 1550.

Hitta våra kartor

Kartorna har över tiden förtecknats på olika sätt. Numera registreras kartorna i universitetsbibliotekets söktjänst och i den nationella katalogen LIBRIS. Även i Katalog-1962 och i Alvin kan du hitta kartor och atlaser. Dessutom finns olika specialkataloger tillgängliga på bibliotek och enheter. Kontakta biblioteket om du inte hittar den karta du söker.

Huvuddelen av kartsamlingarna finns på Kart- och bildenheten i Carolina Rediviva, men kartor och atlaser inom olika specialområden hittar du även i våra ämnesbibliotek.

Söker du kartor inom särskilda ämnen, till exempel Geovetenskaper och Kulturgeografi kan du få hjälp genom bibliotekets ämnesguider.

Tryckta kataloger

 • Davidsson, Åke, Handritade kartor över Sverige i Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala 1956. [Även tysk titel.] Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 10.
 • Davidsson, Åke, Handritade kartor över Finland i Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala 1957. [Även finsk titel och text.] Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 11.
 • Davidsson, Åke, Handritade kartor rörande Sveriges krig i Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala 1985. Scripta Minora Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis Vol. 1.

Ett urval länkar om och med kartor

Allmänt 

Sverige

 • Eniro kartor
  Sök svenska adresser och få vägbeskrivning.
 • Fornsök (Riksantikvarieämbetet)
  Information om äldre tiders gravplatser, boplatser, arbetsplatser, runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser och skeppsvrak från äldsta stenålder till 1900-tal.
 • Digitala kartor GET
  (GET = Geodata Extraction Tool). Översiktligt och detaljerat kart- och bildmaterial över hela Sverige samt historiska kartor ur Lantmäteriets arkiv. Det är även möjligt att via programmet ArcGIS använda geodata direkt från GIS-servern.  
  Nyttjanderätt och medgivandenummer: Studenter och anställda har rätt att publicera Lantmäteriets geodata tillsammans med egen information i självständiga arbeten och i vetenskapliga publikationer. Följande text skall alltid anges i arbetet: © Lantmäteriet, i2012/921. Detta ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand på tydlig plats i publikationen.
 • Historiska kartor (Lanmäteriet)
  Innehåller svenska kartor från Rikets allmänna kartverk (RAK), Lantmäteristyrelsen (LMS) samt Lantmäteriets arkiv från åren 1628-1927. 
 • Hitta.se
  Sök svenska adresser och få vägbeskrivning.
 • Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet)
  Sökmöjligheter på kartor och över 950 000 svenska ortnamn.
 • Stadskartan
  Sverigekarta, läns-, kommun- och citykartor.
 • Sveriges nationalatlas
  Sveriges nationalatlas i tryckt version finns vid flera bibliotek och enheter. Sök i Uppsala universitetsbiblioteks söksystem för mer information.  
 • Sveriges äldsta storskaliga kartor (Riksarkivet)
  Databasen innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655.

Internationellt

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.