Uppsala universitetsbibliotek

Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek för FN-material som erbjuder alla gratis tillgång till FN:s dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Detta i enlighet med den demokratiska princip som Förenta Nationerna deklarerar, att information om dess verksamhet ska nå ut till alla medlemsländer.

Biblioteket är med sin samling Nordens största FN-bibliotek.

Foto: UN Photo/Andrea Brizzi

FN-samlingen i Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket

I bibliotekets FN-samling ingår en komplett samling FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-1992, samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid. Äldre publikationer i tryck från International Labour Organization (ILO) finns även representerade i biblioteket. Andra FN-publikationer ingår i bibliotekets övriga samlingar och kan sökas fram i Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst.

DagDok, en guide till FN

FN:s centrala organisation består av sex huvudorgan och en mängd underorgan och fristående fackorgan. Tillsammans bildar de FN-systemet. FN har 193 medlemsländer och publicerar alla dokument på sex olika språk: Engelska, franska, ryska, spanska, kinesiska och arabiska. Inom FN-systemet räknar man med att det produceras ca 100 000 dokument varje år.

För att hitta alla de här dokumenten behövs en guide eller vägledning till FN-dokumentationen, DagDok. Här får du även en översikt över FN-systemets uppbyggnad och organisation.

Länkar

DagDok. Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets guide till FN-dokument och –rapporter, fulltextmaterial på FN:s webbplatser, bakgrundsinformation om FN:s arbetsformer och verksamhetsområden, fördjupad informationssökning via index, specialdatabaser och ämnesportaler, samt titlar i bibliotekets samlingar.

Ämnesguiden Förenta Nationerna. I ämnesguiden Förenta Nationerna hittar du information om hur du skriver referenser och citerar FN-dokument, samt snabblänkar till fler FN-databaser och rss-flöden från FN:s nyhetsorgan.

FN-arkivet (Ladda ned förteckning, pdf 3,4 MB.). Den fullständiga dokumentationen i tryckt form från FN:s startår fram till 1992.

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket. Läs mer om biblioteket, om dess historia och vad som händer där.

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket eller FN-bibliotekarie Katarina Hjortsäter.