Uppsala universitetsbibliotek

Särskilda handskriftssamlingar

Några samlingar på handskriftsenheten är uppkallade efter den person eller samlare som donerat dem. De kretsar ofta kring ett särskilt ämne, eller rör en viss typ av material, beroende på samlarens egna intressen. En särskild samling kan också bestå av material som hör ihop därför att den kretsar kring en viss person.

Här är några exempel:

 • De la Gardie-samlingen
  65 volymer rörande främst nordisk historia och äldre litteratur. Här ingår bland annat Silverbibeln och Snorri Sturlusons Edda, som även brukar kallas den prosaiska Eddan eller Uppsala-Eddan.
 • Ihreska samlingen
  Främst historiskt och språkvetenskapligt innehåll, särskilt runologi. Även topografi och resor samt medicin. 
 • Linnésamlingen
  Ett tjugotal originalmanuskript av Linné, varav några är mycket tidiga, och drygt 200 brev av hans hand.
 • Nordinska samlingen
  Originalhandlingar och avskrifter rörande svensk politisk historia, kyrkohistoria, juridik och lärdomshistoria.
 • Palmskiöldska samlingen
  Ca 500 volymer från 1600-talet och tidigt 1700-tal med anteckningar och avskrifter av främst politiska och topografiska dokument men även svensk biografi. Samlingen innehåller också en mängd sällsynta tryck.
 • Wallers autografsamling
  Ca 38 000 brev och andra originalmanuskript av naturvetare, läkare, filosofer, humanister, politiker och upptäcktsresande från hela världen, från medeltiden till 1950-talet. Samtliga dokument är skannade och direkt tillgängliga online.
 • Westinska samlingen
  Rör framför allt biografi, historia och topografi med tyngdpunkten på Stockholm.
   

Personalen i Specialläsesalen på Carolina Rediviva kan hjälpa dig med din sökning på plats. Ett tydligt ämne, en person eller en institution underlättar i sökningen.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.