Uppsala universitetsbibliotek

Harry Martinsons arkiv

Författaren och nobelpristagaren Harry Martinsons efterlämnade papper och korrespondens förvaras på Carolina Rediviva. Arkivet har förvärvats i olika omgångar men fortfarande händer det att biblioteket får ta emot Martinsonmaterial från privatpersoner.

Fler handskrifter

Ett exempel på vad man kan hitta i Martinsons mycket omfattande arkiv är ett brev som skänktes till biblioteket 2010. Det är egenhändigt och adresserat till förläggaren Axel Holmström. Brevet är daterat 7 december 1934 och skrivet i Johannesdal, torpet i Ösmo kommun där Martinson från och till bodde under sitt äktenskap med Moa.

Han hade vid den tiden hunnit ge ut bland annat den uppmärksammade diktsamlingen Spökskepp samt sjöböckerna Resor utan mål och Kap Farväl! Men han satt också och skrev den bok som fick honom att i viss mån frigöra sig från alla svåra barndomsminnen och sockenbarnupplevelser, den självbiografiska romanen Nässlorna blomma.

I brevet, där han för övrigt prisar B. Travens roman Kärran, kommenterar han även i ett post-skriptum detta sitt eget arbete, som han betraktar som sin ”första verkliga bok”. ”De andra har varit övningar i skrift”, avslutar han.

Post-skriptum i Harry Martinsons brev till Holmström 7 december 1934: Martinson kommenterar det som så småningom kom att bli Nässlorna blomma.

Brevet har införlivats med Martinsons arkiv under signum H. Martinson 69 fol.
I arkivet täcker korrespondensen hela 69 bibliotekskapslar, innehållande brev både till och från Martinson. Utöver breven finner man i arkivet ett mycket stort antal diktmanuskript, prosamanuskript, anteckningar, dagböcker, fotografier och andra dokument som belyser författarens liv och verk.

Fler arkiv i alvin

Harry Martinsons arkiv är bara ett av de arkiv vars katalog nu har blivit mer lättåtkomlig för användarna. Arbetet med förteckning av personarkiv vid Uppsala universitetsbibliotek stöds av en generös donation av den framlidna bibliotekarien Greta Renborg.

Se fler arkiv

Läs mer om enskilda arkiv på Carolina Rediviva.

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.