Uppsala universitetsbibliotek

Enskilda arkiv

På Carolina Rediviva förvaras enskilda arkiv efter författare, teologer, historiker, politiker, konstnärer, musiker och andra kulturpersonligheter. Även institutioner och föreningar kan donera sina samlingar till biblioteket.

Handskrifter vid Uppsala universitetsbibliotek

Enskilda arkiv är en mycket viktig del i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamlingar. De varierar i storlek alltifrån enstaka volymer till hundra hyllmeter. Biblioteket förvarar omkring sjuhundra arkiv efter enskilda personer och närmare hundra släktarkiv. Utöver det kommer arkiv som Uppsala studentnationers, tidskriften Ord och Bilds eller folkdansföreningen Philochoros arkiv.

Vad hittar man i enskilda arkiv?

Allt från skoltidens första skrivhäften, dagböcker, gästböcker, almanackor, hastigt nedtecknade spridda tankar om livet, kassaböcker, ämbetskorrespondens och ibland tusentals privata brev till och från släktingar och vänner.

Författararkiven innehåller manuskript till skönlitterära verk. I akademikers och vetenskapsmäns arkiv kan man följa spåren från en samlad vetenskaplig gärning. Prästarkiven rymmer predikningar som återspeglar livslånga ämbeten. Fotografier, teckningar och annat bildmaterial påträffas ofta i personarkiven och i institutions- och föreningsarkiv återfinns handlingar som verksamhetsberättelser, protokoll, korrespondens och räkenskaper.

Här finns till exempel manuskript och korrespondens efter Carl Larsson, The Svedberg, Gustav III, Stina Aronson, Gustaf Fröding, Harry Martinson, Sara Lidman och många fler!

Hur hittar man dem?

Det mesta måste sökas på plats med hjälp av kataloger som tillhandahålls av Handskrifts- och musikenheten men en nationell katalog över arkivsamlingar fylls på regelbundet:

Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv där du bland annat kan söka efter enskilda arkiv i Uppsala universitetsbibliotek.

Nykatalogiserade arkiv i Alvin Arbetet pågår kontinuerligt för att göra fler förteckningar över bibliotekets arkiv tillgängliga över nätet via Alvin. Här kan du se de som nyligen lagts in.

Hur hamnar arkiven i universitetsbiblioteket?

Ibland väljer personer att själva donera sina papper under sin livstid, andra gånger överlämnas arkiven av anhöriga efter arkivbildarens död. Det inträffar även att arkiv testamenteras till biblioteket.

Personligt arkiv

Ett exempel är kung Gustav III (1746–92), som testamenterade hela sitt arkiv till Uppsala universitet med en önskan att papperen skulle ligga förseglade i 50 år. Det är idag ett av bibliotekets mest kända arkiv. Det innehåller såväl privata papper från tidig barndom som ämbetsskrivelser från hela regeringstiden.

Ett annat exempel är bibliotekarien och skribenten Greta Renborg (1921–2005), som inte bara testamenterade sitt arkiv från en nära 50-årig yrkesverksamhet till biblioteket, utan även avsatte en stor summa pengar till att marknadsföra och tillgängliggöra personarkiv.

Varför är enskilda arkiv viktiga?


Som komplement till olika myndigheters arkiv är person-, släkt- eller föreningsarkiv betydelsefulla – inte bara för professionella forskare utan även för släktforskare, författare, personhistoriker, journalister och alla med intresse för historia i vidaste mening. Att fördjupa sig i ett arkiv är att komma påtagligt nära källorna, det är raka vägen till äkta vittnesmål från andra tider.
 

Donera arkiv till biblioteket

Funderar du på att överlämna ditt arkiv till biblioteket? Eller har du någon enstaka handskrift som du tror kan vara värdefull för framtida forskning?Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.