Uppsala universitetsbibliotek

Den ämnesindelade handskriftssamlingen

Den består av enskilda handskrifter som kommit till biblioteket sedan dess grundande 1620 och är ordnad efter ämne enligt följande klassifikation

Fler handskrifter

A Matematik, mekanik, fysik, astronomi Katalog (≈16 MB)
B Juridik Katalog 1-100 (≈14 MB), Katalog 101-115 (≈17 MB), Katalog 116-135 (≈14 MB), Katalog 136-200 (≈16 MB), Katalog 201-226 (≈12 MB), Katalog 227-240 (≈33 MB), Katalog 241-500
C Medeltida handskrifter Katalog
D Naturalhistoria, medicin, kemi, teknologi, ekonomi Katalog (≈12 MB) - här bland annat manuskript av Linné
E Sveriges historia intill 1697 Katalog
F Sveriges historia efter 1697 Katalog (≈10 MB) - här bland annat Gustav III:s efterlämnade papper
G Brevväxlingar Katalog (se även Brevsamlingar)
Gr Grekiska handskrifter
H Allmän och utländsk historia med mera Katalog (≈10 MB) - här även utländsk biografi, se exempel
K Svensk kyrkohistoria och kyrkorätt Katalog
L Svensk statskunskap, nationalekonomi, bergshantering, handel och samfärdsel, mynt, mått och vikt, civilförvaltning, försvarsväsen, med mera Katalog
O Orientaliska handskrifter
P Filosofi Katalog
Q Efterlämnade papper Katalog (se även Enskilda arkiv)
R Språkvetenskap - här bland annat P. A. Säves Gotländska samlingar Katalog
S Sveriges och Finlands geografi och topografi Katalog
Slav Slaviska handskrifter
T Teologi Katalog (≈11 MB)
U Svensk undervisningshistoria, litteraturhistoria och bibliografi - här bland annat studentnationers och akademiska föreningars arkiv Katalog 1-499 (≈10 MB), Katalog 500-1299 (≈19 MB), Katalog 1300-3650 (≈18 MB)
V Vitterhet - bland annat enstaka litterära manuskript Katalog (se även Enskilda arkiv)
X Svensk genealogi och biografi - här bland annat släktarkiv som Almquist, Bielke, Cederström, Drake af Hagelsrum, Henschen, Nauckhoff, Oxenstierna af Eka och Lindö, Posse, Rosenhane, Spens, Tersmeden-Eketrä samt Gahm Perssons biografiska samlingar. Katalog (≈18 MB) Här även Sven Bloms dagböcker från Västfronten 1914 och svenskars resor utomlands, bl.a. handlingar från Ostindiska kompaniet
Y-Z Autografer, svenska och utländska - egenhändiga handskrifter, stamböcker, almanacksanteckningar, numismatik, konsthistoria, musikhistoria Katalog (se även Autografsamlingar)

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Man söker först i det så kallade handskriftsindex och får därifrån en hänvisning till en bunden katalog som ger mer information om innehållet i handskrifterna. Där får man också uppgifter om hyllplacering, så kallat signum.
 

Beställt material studeras i Specialläsesalen.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.