Uppsala universitetsbibliotek

Hitta i våra samlingar

Här finner du information om hur du hittar i våra samlingar som består av alla typer av material – från medeltida handskrifter till digitaliserade och elektroniska böcker, tidskrifter och databaser. Du är välkommen att lämna ett inköpsförslag om du tycker att något saknas i biblioteket.

Böcker och e-böcker

Universitetsbiblioteket har flera miljoner tryckta och elektroniska böcker. De flesta kan hittas via bibliotekets söktjänst. För böcker utgivna före 1962 kan du behöva söka i bibliotekets äldre kataloger. Söker du material som är tryckt till och med år 1850, se även Äldre tryck nedan.

 • Bibliotekets söktjänst - söker du i från sökrutan på bibliotekets startsida. Här finner du största delen av bibliotekets tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter.
 • Bibliotekskatalog DISA - här kan du söka bland bibliotekets tryckta böcker och tidskrifter samt logga in för att se dina aktuella lån och reservationer.
 • Katalog 1962 - bibliotekets katalog över böcker och tidskrifter fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i Bibliotekets söktjänst.
 • Bibliotekskatalog, Almedalsbiblioteket Gotland - Almedalsbiblioteket är ett kombinerat folk- och universitetsbibliotek och är en del av Uppsala universitet. För att kunna låna behöver du ha ett lånekort på Campus Gotland.
 • LIBRIS - Gemensam katalog för svenska universitets- och högskolebibliotek.
 • Beställ artiklar och fjärrlån - studenter och forskare vid Uppsala universitet kan via fjärrlån beställa böcker och artiklar som inte finns i våra samlingar.
 • E-böcker - läs mer om de olika e-bokssamlingarna.
 • Kurslitteratur - läs mer om kurslitteratur på biblioteket.
 • Nya tryckta böcker - se listor över de senast inköpta böckerna på ditt bibliotek.

Äldre tryck

Till äldre tryck räknas böcker, tidskrifter, tidningar, småtryck och broschyrer tryckta till och med år 1850. Dessa är ofta tryckta med handpress och på papper av hög kvalitet.

 • Katalog 1962 - Universitetsbibliotekets katalog över böcker och tidskrifter fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i Bibliotekets söktjänst.
 • Aurivillius - Katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. En stor del av materialet är infört i Katalog 1962, så börja sökningen där.
 • Inventariet - Förteckning över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Används tillsammans med Aurivillius katalog.
 • Alvin - Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Innehåller bland annat digitaliserade tryckta verk i sin helhet.

Mer om Äldre tryck

Avhandlingar och uppsatser

 • DiVA - Uppsala universitets publikationsdatabas. Här kan du söka bland Uppsala universitets publikationer, till exempel uppsatser och avhandlingar. I DiVA finns även dissertationer från 1600-1885 i fulltext.
 • Katalog 1962 - Katalog över böcker och tidskrifter i universitetsbiblioteket förd fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i Uppsala universitetsbiblioteks söksystem.

Mer om avhandlingar

Tidskrifter

Biblioteket prenumererar på tidskrifter från hela världen, både digitala och tryckta. Du hittar länkar till e-tidskrifter och information om de tryckta tidskrifterna i listan Tidskrifter A-Ö. Tidskrifter och artiklar i elektronisk form kan du söka i bibliotekets söktjänst och i de databaser som du hittar i databaslistan. Via bibliotekets ämnesguider får du tips om artikeldatabaser inom ditt ämnesområde. Mer information om Tidskrifter.

 • Katalog 1962 - Katalog över böcker och tidskrifter i universitetsbiblioteket förd fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i Uppsala universitetsbiblioteks söksystem.
 • Aurivillius (Pehr Fabian Aurivillius, Catalogus Bibliothecae Regiae Academiae Upsaliensis) - Katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. En stor del av materialet är infört i Katalog 1962, börja sökningen där.
 • Inventariet - Förteckning över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Används enbart tillsammans med Aurivillius katalog.

Dagstidningar

Universitetsiblioteket har databaser med dagstidningar i fulltexter, mikrofilmade dagstidningar och, ibland, även dagstidningar i original. Du kan söka direkt i fulltexter, eller hitta hänvisningar till artiklar via våra databaser. Mer information om Dagstidningar.

Databaser

Innehållet i de flesta av våra databaser är sökbara i bibliotekets söktjänst. Vill du gå direkt till en specifik databas, se Databaser A-Ö. Via bibliotekets ämnesguider får du tips om databaser inom ditt ämnesområde.

I databaslistan hittar du även våra e-bokssamlingar och elektroniska referensverk.

Bilder

Bibliotekets bildsamlingar innehåller gravyrer och litografier, teckningar, vykort, fotografier och tryckta bilder. Motiven är framförallt porträtt, topografiska vyer och historiska händelser.

Läs mer om bildsamlingarna och hur du hittar dem.

Bildsamlingarna

Kartor

Samlingarna består av tryckta, digitala och handritade kartor från senmedeltid till dagens moderna utgivning.

Kartorna har över tiden förtecknats på olika sätt. Läs mer om bibliotekets kartor, och hur du hittar dem.

Kartsamlingarna

Handskrifter

Handskriftssamlingarna innehåller såväl medeltida handskrifter och historiska dokument som hela brevsamlingar efter moderna författare och kulturpersonligheter.

Handskrifterna har över tiden förtecknats på olika sätt. Läs mer om bibliotekets handskriftssamlingar och hur du hittar dem.

Handskriftssamlingarna

Musikalier

Musiksamlingarna består av både tryckta och handskrivna noter från 1200-talet och framåt. Några exempel på musikkataloger:

 • LIBRIS - Nationell katalog som bland annat innehåller svenska och utländska moderna musiktryck
 • Dübendatabasen - Katalog över Dübensamlingen, som består av vokal- och instrumentalmusik från 1600- och tidigt 1700-tal, främst i handskrift. En stor del av noterna är digitaliserade och direkt tillgängliga i databasen.
 • Katalog över vokalmusik i handskrift - Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970.
 • Katalog över instrumentalmusik i handskrift - Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970.

Endast en liten del av musikalierna är sökbara online och de har över tiden förtecknats på olika sätt. Läs mer om bibliotekets musiksamlingar och hur du hittar dem.

Musiksamlingarna