Uppsala universitetsbibliotek

Om DiVA

Sökgränssnitt DiVADiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter. DiVA förvaltas och utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek.

DiVA vid Uppsala universitet innehåller över 30 000 publikationer i fulltext, mestadels doktorsavhandlingar och studentuppsatser men även rapporter, artiklar och andra typer av publikationer. Dessutom innehåller databasen ca 150 000 referenser till publikationer som producerats av universitetets forskare och andra anställda. Startår för bibliografisk registrering är 1995 men även äldre publikationer förekommer.

Syftet med DiVA

  • Att erbjuda forskare och studenter vid Uppsala universitet ett enkelt sätt att göra sina publikationer synliga och tillgängliga.
  • Att skapa en samlad sökingång för universitetets publicering.
  • Att underlätta för årsredovisning och statistiska analyser av publicering från forskare verksamma vid Uppsala universitet.
  • Att erbjuda långtidslagring och säker åtkomst till universitetets publikationer i framtiden.
  • Att sprida information om publikationer från Uppsala universitet till andra databaser och söktjänster.

Mer information om DiVA vid Uppsala universitet.

Upphovsrätt

DiVA är ett fritt tillgängligt fulltextarkiv. Det innebär att alla med tillgång till Internet har rätt att läsa, ladda ner, skriva ut och kopiera de resurser som publiceras i DiVA. För att använda ett verk på annat sätt, t.ex. återpublicering, krävs författarens tillstånd. Författaren behåller alltid upphovsrätten till sitt verk som publiceras i DiVA.

Läs DiVAs publiceringsvillkor

DiVA-samarbetet

DiVA portal är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser som produceras vid 44 universitet, högskolor, forskningsinstitut och museer.

DiVA är ett konsortium och samarbetet är öppet för alla universitet/offentligt finansierade forskningsinstitutioner både i Sverige och utomlands. 

Beslut från universitetet

För samtliga doktorander gäller obligatorisk e-spikning av doktorsavhandling i DiVA. Dessutom ska doktorander som publicerar sammanläggningsavhandlingar publicera sammanfattningen (kappan) i fulltext. Rektorsbeslut

För att uppnå ökad synlighet och tillgänglighet av publikationer från universitetets forskare har extra medel tilldelats för utveckling av open access-publicering vid Uppsala universitet. Se rektorsbeslut och beslutsunderlag