Uppsala universitetsbibliotek

Publicera

Vid Uppsala universitet finns en lång tradition av att sprida och tillgängliggöra universitetets publikationer. Avhandlingar, artiklar, examensarbeten och andra publikationer kan sökas och laddas ner via universitetets vetenskapliga arkiv DiVA.

Biblioteket ger stöd i open access- och publiceringsfrågor. Här nedan hittar du mer information om DiVA och open access samt om seriestrukturen Acta Universitatis Upsaliensis.

Sök i DiVA

Logga in i DiVA

Avhandlingsproduktion

Om DiVA

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för digital publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek.

DiVA vid Uppsala universitet innehåller över 30 000 publikationer i fulltext, mestadels doktorsavhandlingar och studentuppsatser men även rapporter, artiklar och andra typer av publikationer. Dessutom innehåller databasen ca 150 000 referenser till publikationer.

Du kan registrera dina publikationer och göra din forskning fritt tillgänglig genom att publicera open access i DiVA.

Läs mer om DiVA

Open Access

Det finns flera sätt att publicera open access och göra dina forskningsresultat fritt tillgängliga, och på så sätt öka användningen av dina publikationer.

  • Publicera direkt i en tidskrift eller med ett förlag som tillämpar open access.
  • Publicera i en tidskrift eller annan publikation utan open access och göra en kopia tillgänglig i ett öppet arkiv som DiVA - parallellpublicering.
  • Publicera i en tidskrift med open access-option - hybridmodell.

Om Open Access

Studentuppsatser

Vid Uppsala universitet kan du publicera din uppsats eller ditt examensarbete i fulltext i DiVA. Många institutioner använder även DiVA som digitalt arkiv för studentuppsatser och examensarbeten.

Flera söktjänster, som Google och Uppsök och uppsatser.se hämtar uppgifter från DiVA vilket ökar spridningen och synligheten av uppsatsen. Det underlättar för andra som vill få tillgång till uppsatsen. Det är även ett bra sätt att marknadsföra utbildningen och att visa vad som produceras vid institutionen.

För att kunna göra ditt arbete tillgängligt i DiVA måste du tillhöra en institution som publicerar sina studentuppsatser där.

Publicera ditt studentarbete

Universitetets publikationer

Många av universitetets publikationer publiceras inom seriestrukturen Acta Universitatis Upsaliensis med dess underserier inom många ämnesområden. När man publicerar inom Acta-serierna har man också möjlighet att under vissa förutsättningar söka tryckbidrag. Läs mer om publikationerna, publiceringsprocessen och tryckningsbidrag.

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 75 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis. Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Köp tryckta avhandlingar ur Acta Universitatis Upsaliensis och andra publikationer från Uppsala universitet i vår webbshop.

Köp publikationer