Uppsala universitetsbibliotek

Forskarstöd och publicering

Behöver du hjälp att komma igång med informationssökning,elektronisk publicering eller referenshantering? Universitetsbiblioteket erbjuder service och tjänster för dig som forskare - använd vår kompetens!

Open access- och publiceringsfrågor

Vi ger vägledning i frågor som open access, elektronisk publicering och parallellpublicering. Vi ger stöd i diskussioner om publiceringsstrategier och har rabatter på publiceringsavgifter för open access-publicering hos ett antal förlag. Biblioteket hanterar även hela publiceringsprocessen för böcker samt avhandlingar och monografier i Acta- och övriga institutionsserier. Vi ger support på avhandlingsmallar och praktisk publiceringshjälp och information om upphovsrättsliga frågor.

Mer om publicering, open access och avhandlingsproduktion


Referenshantering

Vi ger utbildning och support vid användande av olika referenshanteringsprogram, till exempel Endnote, Zotero och Mendeley. 


 


Tillgång till samlingar, e-resurser, inköp och fjärrlån

Vi samarbetar med forskare och lärare för att hålla samlingarna uppdaterade med relevant material och köper in material som behövs för din forskning.
Vi ger dig tillgång till unika kulturarvssamlingar i originalformat och digitalt format; bilder, kartor, handskrifter, äldre tryck och musik och kan erbjuda riktade visningar för studentgrupper och forskare.
För att få åtkomst till e-resurser när du inte är på universitetet krävs inloggning via CAS.

Nya böcker   Sök i vår söktjänst
Lämna inköpsförslag  Bibliotekskataloger A-Ö 
Fjärrlån Åtkomst till e-resurser
Förvärvspolicy E-resurser support

        
                           


Kopior och digitalisering

På universitetsbiblioteket kan du själv kopiera och skriva ut det material du behöver. Du kan också få hjälp från Digital bild på Carolina Rediviva när du till exempel vill beställa kopior ur ömtåligt material, digitala kopior eller utskrifter.

Mer om vad som gäller för kopior och digitalisering
Mer om upphovsrätt


Undervisning och utbildning

Söka och samla, publicera eller hitta i specialsamlingar? Vi skräddarsyr kurser för forskare och doktorander. Vi utbildar och undervisar även i referenshantering, informationssökning och specialprogram kring statistik, juridik och ekonomiska resurser.

Vi undervisar också med hjälp av unika kulturarvssamlingar. Här finns äldre tryck, handskrifter, musikalier, kartor, bilder m.m. Undervisningen kan bedrivas på plats i biblioteket med tillgång till originalmaterial, alternativt på distans med digitaliserade objekt. Vi kan ordna seminarier för särskilda kursmoment och gästföreläsningar med forskare i samarbete med institutionerna.

Planerade, öppna kurser annonseras i kalendariet
Boka en kurs för forskare och doktorander


Informationsökning

Stöd och handledning i informationssökning inom olika ämnesområden via exempelvis databaser, böcker, tidskrifter och webbplatser. Vi har lösningar för att filtrera fram relevanta forskningsrön. För snabb hjälp, chatta med Fråga biblioteket eller ring oss. Du kan också Boka handledning för att få individuell hjälp.


Presentera din forskning och öka din synlighet

Som forskare kan du öka din synlighet genom att t.ex. lägga in dina publikationer på din profilsida på universitetets webbplats samt registrera dem i DiVA.

Vi kan hjälpa dig att skapa ett ORCID-ID och visa hur du kan se en tidskrifts impact factor m.m. Du kan också få tips på hur du kan bli meddelad när du blir citerad.

Genom posterproduktion, grafisk formgivning och utbildning i olika typer av presentationsprogram kan vi hjälpa dig som vill presentera din forskning.
Kontakta Grafisk service för formgivning, rådgivning och produktion.

Mer om vetenskaplig publicering, impact factor och mätning av genomslag