Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
17 juni–30 augusti: Telefon och chatt öppen vardagar 9–12.