Uppsala universitetsbibliotek

Sök och hitta äldre tryck

Allt mer av universitetsbibliotekets äldre trycksamlingar finns idag i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS och i bibliotekets söktjänst. Börja därför alltid dina sökningar genom någon av dessa två kataloger.

 • LIBRIS
 • Bibliotekets söktjänst
 • Katalog -1962 Universitetsbibliotekets katalog över böcker och tidskrifter fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i LIBRIS.
 • Aurivillius Katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. Katalogen står även framme i Carolina Redivivas specialläsesal. En stor del av materialet är infört i Katalog 1962, så börja sökningen där.
 • Inventariet Förteckning över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Används tillsammans med Aurivillius katalog.
 • Biblioteca Walleriana Katalog över medicinsk och naturvetenskaplig litteratur (tryckt cirka 1490-tal - 1940-tal) ur Wallersamlingarna.

OBS! Katalogerna ovan täcker än så länge inte hela beståndet av äldre tryck på Uppsala universitetsbibliotek. Äldre tryck och specialsamlingar hjälper dig i övrigt med sökning i samlingarna.

Sök och hitta handskrifter

De flesta handskrifter söker du i Carolina Rediviva via kataloger som tillhandahålls av Kulturarvsavdelningen, men några samlingar är sökbara via digitala kataloger.

OBS! Du beställer fram material ur ovanstående kataloger via ett formulär på nätet: Beställningsformulär. Katalogerna ovan täcker än så länge enbart en liten del av handskriftsbeståndet på Uppsala universitetsbibliotek. Personalen i Specialläsesalen hjälper dig i övrigt med sökning i handskriftssamlingarna.

Sök och hitta brev och brevsamlingar

Brev och brevsamlingar finns på Carolina Rediviva. Endast en liten del av dessa är sökbara i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Utöver detta finns olika specialkataloger tillgängliga på biblioteket. Kontakta Handskrifter och Musik om du inte hittar det material du söker.

OBS! Alvin täcker än så länge enbart en liten del av breven på Uppsala universitetsbibliotek. Handskrifts- och musikenheten hjälper dig i övrigt med sökning i brevsamlingarna.

Sök och hitta musikalier

Kataloger online

 • Katalog över vokalmusik i handskrift. (≈29 MB) Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970. (digitaliserad papperskatalog)
 • Katalog över vokalmusik i handskrift i tabulatur. (≈30 MB) Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970. (digitaliserad papperskatalog)
 • Katalog över instrumentalmusik i handskrift. (≈30 MB) Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970. (digitaliserad papperskatalog)
 • Aurivillius. Katalog tryckt 1814 som visar beståndet av musiktryck, böcker och tidskrifter i Uppsala universitetsbibliotek till och med år 1796. (digitaliserad papperskatalog)
 • Katalog över musiktryck -1970. Innehåller tryckta noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970.
 • Uppsala universitetsbiblioteks katalog. Där hittar du noter tryckta från och med 1986. 
 • LIBRIS. Nationell katalog som bland annat innehåller den svenska produktionen av musiktryck.
 • Medeltida musikhandskrifter i C-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek. (digitaliserad papperskatalog)
 • Dübendatabasen. Katalog över Dübensamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Samlingen består av vokal- och instrumentalmusik från 1600- och tidigt 1700-tal, främst i handskrift. En stor del av noterna är skannade och tillgängliga direkt i databasen. 
 • RISM. Internationell katalog över musiktryck och musikhandskrifter till och med cirka år 1800, däribland Uppsala universitetsbiblioteks.
 • Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv där du bland annat kan söka efter enskilda arkiv i Uppsala universitetsbibliotek, där musikalier kan ingå.

OBS! Katalogerna ovan täcker än så länge enbart en del av notbeståndet på Uppsala universitetsbibliotek. Kulturarvsavdelningen hjälper dig i övrigt med sökning i musiksamlingarna.

Sök och hitta kartor

Kulturarvssamlingarnas kartor finns framför allt på Carolina Rediviva.
Endast en liten del av dessa kartsamlingarna är sökbara i Uppsala universitetsbiblioteks katalog, i Katalog-1962 och Alvin. Utöver dessa finns olika tryckta och otryckta specialkataloger tillgängliga på biblioteket. Kontakta Kartor och Bilder om du inte hittar det material du söker.

Sök och hitta bilder

Endast en liten del av våra bildsamlingar är katalogiserade digitalt. Dessa finner du genom Alvin:

Kontakta Kartor och Bilder om du inte hittar det bildmaterial du söker.

Sök och hitta svenskt okatalogiserat tryck

Svenskt efemärt tryck har i regel förblivit okatalogiserat i bibliotekets samlingar och återfinns därför inte i LIBRIS, DISA eller någon annan av bibliotekets kataloger.

Vid beställning är det viktigt att ange så tydliga uppgifter och källor som möjligt. Du får hjälp genom informationsdisken på Carolina Rediviva eller fraga.biblioteket@ub.uu.se.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.