Leverantörer av böcker och tidskrifter

Köp av tryckta böcker

Universitetets egna avtal för köp av tryckta böcker löper ut den sista september.

Universitetsbiblioteket och enheten för upphandling och inköp har kommit överens om att Uppsala universitet från den första oktober 2018 ska avropa från de statliga ramavtalen. Det finns tre avtalsområden:

  • svensk litteratur
  • utländsk litteratur
  • juridisk litteratur.

Mer information om leverantörer och hur du köper tryckta böcker.

Köp av tidskrifter

Giltighetstid för ramavtal för tidskrifter: 2019-02-11.

Ramavtalet omfattar prenumerationstjänster inom avtalsområdena:

  • Svenska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form
  • Utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form

Kontakt

Prenax AB 
164 25 Kista
http://www.prenax.se

Camilla Borgen, camilla.borgen@prenax.se

Uppsala universitetsbibliotek
Maria Lindén Maria.Linden@ub.uu.se