Uppsala universitetsbibliotek

Leverantörer av böcker och tidskrifter

Uppsala universitet har genom egen upphandling slutit avtal med ett urval bokleverantörer. Genom dessa avtal har universitetets institutioner möjlighet att köpa böcker till rabatterade priser. Avtalen gäller t.o.m. 2015-09-30 och kan därefter förlängas med ett år i taget vid tre tillfällen, dock längst t.o.m. 2018-09-30. 

Köp ska i första hand ske från huvudleverantören F.Delbanco GmbH & Co.KG. Vid behov av snabb leverans och köp av böcker publicerade i Sverige och Norden ska Adlibris användas. Böcker på tyska och de romanska språken beställs från F.Delbanco. Om en kompletterande leverantör ej kan leverera efterfrågad bok ska köp ske från huvudleverantören. 

Uppsala universitets behov av litteraturförsörjning inom alla ämnesområden och språk har varit styrande för valet av leverantörer. Avtalen är avsedda att underlätta anskaffning av litteratur till den kostnad som är långsiktigt mest fördelaktig för universitetet.

Avtal och kontaktuppgifter till avtalsansvarig hos respektive leverantör finns i avtalsdatabasen.

Uppsala universitet har kontrakt med följande leverantörer av böcker och tidskrifter:

Böcker

Huvudleverantör

F.Delbanco GmbH & Co.KG - alla ämnesområden och språk

Beställ via www.delbanco.de

Kundservice (frågor om leveranser)
claims@delbanco.de

Kontaktpersoner:

Annette Fürhoff (avtalsfrågor) 
Tel: +49 4131 24 28 23
E-post: Annette.Fuerhoff@delbanco.de

Cindy Denecke (bokbeställning och inloggning)
Tel: +49 4131 24 28 29
E-post: Cindy.Denecke@delbanco.de

Andrea Wick (stående order)
Tel: +49 4131 24 28 28
E-post: andrea.wick@delbanco.de

Kompletterande leverantörer

Adlibris - böcker med snabb leverans inom tre arbetsdagar

Beställ via http://www.adlibris.com/se/organisationer/uppsalauniversity.aspx
Avtalsnummer: 213

Kontaktpersoner:

Conny Björkdahl (avtalsfrågor)
Växel: +46 8 5460 6000
Tel: +46 70 26 29 689
E-post: conny.bjorkdahl@adlibris.com

Kundservice:
Tel: +46 8 441 40 50
E-post: info@adlibris.com

Evelina Mikaelson (kundansvarig)
Tel: +46 76 015 44 96
E-post: evelina.mikaelson@adlibris.com

F.Delbanco GmbH & Co.KG - böcker på tyska och romanska språken

Beställ via: www.delbanco.de

Kundservice (frågor om leveranser)
claims@delbanco.de

Kontaktpersoner:

Annette Fürhoff (avtalsfrågor) 
Tel: +49 4131 24 28 23
E-post: Annette.Fuerhoff@delbanco.de

Cindy Denecke (bokbeställning och inloggning)
Tel: +49 4131 24 28 29
E-post: Cindy.Denecke@delbanco.de

Andrea Wick (stående order)
Tel: +49 4131 24 28 28
E-post: andrea.wick@delbanco.de

Adlibris - böcker publicerade i Sverige och övriga Norden

Beställ via: http://www.adlibris.com/se/organisationer/uppsalauniversity.aspx
Avtalsnummer: 213

Kontaktpersoner:

Conny Björkdahl (avtalsfrågor)
Växel: +46 8 5460 6000
Tel: +46 70 26 29 689
E-post: conny.bjorkdahl@adlibris.com

Kundservice:
Tel: +46 8 441 40 50
E-post: info@adlibris.com

Evelina Mikaelson (kundansvarig)
Tel: +46 76 015 44 96
E-post: evelina.mikaelson@adlibris.com

Slavic – böcker publicerade i Östeuropa

Beställ via e-mail: slavic.tania@gmail.com
Kontaktperson:
Tatiana Koleva Hansen
Tel: +359 876 770249

Kontaktpersoner vid Uppsala universitet

Gunilla Petterson (avtalsfrågor)
Tel: 018 471 14 96
E-post: Gunilla.Petterson@uadm.uu.se

Marika Wikner Markendahl 
Tel: 018 471 70 24
E-post: Marika.Wikner_Markendahl@ub.uu.se

Halina Hohenthal
Tel: 018 471 40 65
E-post: Halina.Hohenthal@ub.uu.se

Peter Sjökvist (kulturarvsfrågor)
Tel: 018 471 39 90
E-post: Peter.Sjokvist@ub.uu.se

Mirka Bialecka (böcker publicerade i Östeuropa)
Tel: 018 471 39 62
E-post: mirka.bialecka@ub.uu.se

Tidskrifter

Giltighetstid för ramavtal för tidskrifter: 2017-08-11.

Ramavtalet omfattar prenumerationstjänster inom avtalsområdena:

  • Svenska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form
  • Utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form

BTJ 
221 82 Lund
http://www.btj.se/

Kontaktperson hos förlagsagenten: Torun Sandberg, torun.sandberg@btj.se

Kontaktperson vid Uppsala universitetsbibliotek

Maria Lindén
018-471 39 11
E-post:
Maria.Linden@ub.uu.se