Uppsala universitetsbibliotek

Åtkomst till bibliotekets e-resurser hemifrån

De flesta av bibliotekets e-tidskrifter, e-böcker och databaser är inte gratis, utan köps in. Enligt avtal får de endast användas av studenter, forskare och andra verksamma vid Uppsala universitet.

Om du är hemma eller på resande fot och vill komma åt en e-bok, e-tidskrift eller databas krävs därför inloggning.

 1. Inloggning via bibliotekets webbplats
  Använd de länkar till e-tidskrifter, databaser och e-böcker som finns på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats. I dessa länkar finns en inbyggd inloggningsfunktion - en så kallad proxytjänst - som har specialanpassats för studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet. När du väl har loggat in får du tillgång till bibliotekets alla e-resurser. Inloggning sker med användarnamn på UpUnet eller UpUnet-S samt lösenord A.

  Genom att lägga till bokmärket nedan i din webbläsare kan du enkelt ladda om en sida via proxytjänsten och nå bibliotekets e-resurser utanför campus.

  access@UU

 2. Universitetsnätet via VPN
  Du kan också komma åt våra resurser genom att ansluta din dator utanför universitetsnätet med VPN. Även då använder du det lösenord du fått från universitetet som student eller anställd. Du kan då se det som att du flyttat in din dator innanför universitetets lokaler och datanät. Därefter behövs ingen ytterligare inloggning med proxy. VPN-tjänsten är bara tillgänglig för anställda vid universitetet, inte för studenter. Anvisningar finns på universitetets sida: VPN-tjänst.

 3. Inloggning för anställda vid Uppsala läns landsting

  För att nå de resurser som landstinget prenumererar på utanför Navet använder du en proxy-tjänst. Gå till http://loginuppsala.proxive.se/signup och skapa ett konto. Du får då en länk till databaserna, tidskrifterna och e-böckerna och kan nå dem var du än befinner dig.