Beställ och använd material ur våra specialsamlingar

Material tryckt före 1850 eller som tillhör våra specialsamlingar, såsom handskrifter, bilder och kartor, får du endast studera på plats i våra specialläsesalar. Planera inför ditt besök så att vi får möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.

Se mer av Specialsamlingarna på Uppsala Universitetsbibliotek