Använd biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek, vars främsta uppgift är att ge service till studenter och personal vid Uppsala universitet. Allmänheten kan få tillgång till stora delar av bibliotekets samlingar och service. 

Se filmen Att använda biblioteket

Ta hjälp av bibliotekets instruktionsfilmer och guider

Få hjälp med hur du ansöker om lånekort, hittar böckerna du behöver eller vilket stöd studenter med läsnedsättning kan få i våra filmer. I Sök- och skrivguiderna får du hjälp att komma igång med sökning inom ditt ämnesområde.

Se alla instruktionsfilmer

Sök- och skrivguider

Låna och återlämna

Du behöver lånekort för att kunna låna, beställa och köa på böcker. Lånekortet gäller på samtliga ämnesbibliotek i Uppsala. Almedalsbiblioteket har ett eget lånekort. Du kan låna eller lämna tillbaka på vilket bibliotek du vill.

Skaffa lånekort

Mina lån

Datorer och trådlösa nätverk/Wi-Fi

Datorer finns att låna på alla våra ämnesbibliotek. Logga in med användar-ID och lösenord A. Det finns även två trådlösa nätverk (UpUnet-S och Eduroam) för dig som är student eller anställd på Uppsala universitet. 

Du som inte är ansluten till universitetet kan skapa ett tillfälligt dagskonto till våra publika datorer i någon av våra informationsdiskar. Det finns även ett öppet trådlöst gästnätverk, UU-Guest, på alla bibliotek utom Medicinska biblioteket och Almedalsbiblioteket. Det krävs att man har tillgång till en telefon som kan ta emot SMS för att kunna skapa en inloggning.

Wi-Fi för studenter och forskare
Wi-Fi för gäster

Läsa/ladda ned e-resurser

Bibliotekets e-resurser är enligt avtal tillgängliga för studenter, forskare, anställda och andra verksamma vid Uppsala universitet. För att komma åt våra e-resurser utanför campus loggar du in med  användar-ID och lösenord A.

Universitetsbiblioteket har många elektroniska böcker inom olika ämnesområden, liksom uppslagsverk, kursböcker och referensböcker. Alla våra e-böcker går att läsa direkt på skärmen om du har internetuppkoppling. Om du däremot vill ladda ned en bok behöver du särskilda appar eller läsprogram. Då behöver du även ett Adobe-konto.

Ett enkelt sätt att hålla reda på e-tidskrifter och artiklar är att använda appen BrowZine. Med den kan du hitta, läsa och organisera tidskrifter och artiklar i din surfplatta eller smartphone.

Kopiering, utskrift och digitalisering

På biblioteket kan du använda eduPrint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Även du som inte är student eller anställd kan skapa ett konto i eduPrint. Som student eller forskare ansluten till nätverket eduroam kan du dessutom skriva ut från din bärbara dator, telefon eller surfplatta. För att betala för utskrifter kan du köpa utskriftskuponger på Carolina Rediviva samt i de flesta av universitetets receptioner eller med betalkort i eduPrint-portalen.

Du får själv fotografera visst material med egen kamera eller mobiltelefon. Biblioteket erbjuder även professionellt framtagna digitala filer
Filmning i Uppsala universitets lokaler kräver tillstånd.

Använd eduPrint
eduPrint support

Beställa fjärrlån eller lämna inköpsförslag

Material som inte finns vid Uppsala universitetsbibliotek kan beställas som fjärrlån eller kopior av studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet, samt anställda vid Region Uppsala.

Om du saknar något i våra samlingar kan du lämna inköpsförslag. Vi följer bibliotekets riktlinjer för inköp och förvärv, med en övergripande förvärvspolicy och förvärvsplaner för de olika ämnesbiblioteken.

Information om fjärrlån till andra bibliotek.

Beställ fjärrlån & artikelkopior

Lämna inköpsförslag

Läsplatser

Sammanlagt finns det ca 1600 studieplatser på biblioteket, utspridda på alla ämnesbibliotek. Studieplatserna fördelar sig på tysta läsesalar, "samtal tillåtet" samt grupprum.

Bibliotekets specialsamlingar är tillgängliga för forskning och studier i Carolina Redivivas specialläsesalar. Läs om hur du använder specialsamlingarna.

På de flesta av våra biblioteket finns det utrymme för grupparbete. Via lokalbokningen kan du boka vissa av dem, liksom andra grupprum på campusområdena.

Boka grupprum

Låna bokskåp på Carolina Rediviva

För dig som under en längre period behöver låna och förvara läsesalslån på Carolina Rediviva finns möjlighet att låna ett bokskåp. Vi prioriterar forskare och uppsatsskrivande studenter vid Uppsala universitet.

Läs mer och ansök om skåp

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9–18.