Uppsala University Library

En kvart över med Jörgen Mattlar - 100 år av försoning? Inbördeskriget i Finland 1918 och det kollektiva minnet

  • Date: 3/14/2018 at 4:15 PM
  • Location: Blåsenhus Blåsenhusbiblioteket
  • Lecturer: Jörgen Mattlar
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Isabelle Nesterud
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över. Den här gången med Jörgen Mattlar universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Det sägs att det tar ett sekel att läka såren efter ett inbördeskrig. Vad kräver en fullbordad försoningsprocess, är Finland där? Föreläsningen tar avstamp i inbördeskrigsforskningens milstolpar, de finska och finlandssvenska skolböckernas framställningar under det senaste halvseklet. Föreläsningen vill även lyfta fram skönlitteraturens roll som del i skapandet av ett kollektivt minne och skönlitteraturens roll i den sekellånga försoningsprocessen.

Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan.