Uppsala University Library

About the library

Uppsala University Library is a research library that is open to all.

We provide information resources for research, teaching and learning at the University. The physical and the digital libraries exist in parallel. We develop and make available our collections in new ways, among them through digital publication and digitisation. We want to be an international example in offering study and research environments, both physical and digital.

Organisation

The University Library is divided up into four departments with different areas of work, and has around 200 employees with broad-ranging competencies within several professional categories.

Members of the Management Team

Lars Burman, Library Director

Co-opted members

Departments, units and staff

Organisation chart

Media Services

Sofia Ljungman, Information officer
+46(0)72-999 91 27
sofia.ljungman@ub.uu.se

Biblioteksnämnden och biblioteksråden

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena.

Biblioteksnämnd

Ledamöter:
Anders Malmberg ordförande, prorektor
Andreas Wejderstam, studentrepresentant
Ann-Catrin Wells, studentrepresentant
Ingrid Nylander, professor
Kerstin Rydbeck, professor
Kira Stine Hansen, vicedirektör för Det Kongelige Bibliotek
Lars Burman, överbibliotekarie
Margaretha Andersson, seniorrådgivare
Marika Edoff, professor
Per Cullhed, utvecklingsstrateg
Susanna Rabow-Edling, forskare
Personalföreträdare: Anna Kviselius, Fia Wolters
Sekreterare: Lotta Lundell

Biblioteksråd HumSam

(Humaniora och samhällsvetenskap)
Ledamöter: Kerstin Rydbeck ordf., Linn Areskoug, Dag Blanck, Marianne Dahlen, Göran Eidevall, Jukka Hohenthal, Olena Jansson, Ann-Catrin Wells
Personalföreträdare: Cecilia Natvig, Cecilia Petersson, Gunilla Sundström
Sekreterare: Boel Gustafsson

Biblioteksråd MedFarm

(Medicin och farmaci)
Ledamöter:  Ingrid Nylander ordf., Birgitta Tomkinson, Matts Olofsson, Martin Wohlin, Gunilla Westermark, Samuel Backman
Personalföreträdare: Gunilla Sundström, Karin Byström, Cecilia Bäckstrand
Sekreterare: Ulla Jakobsson

Biblioteksråd TekNat

(Teknik och naturvetenskap)
Ledamöter: Marika Edoff ordf., Anders Hast, Gabriella Andersson, Steffi Burchardt
Personalföreträdare: Christer Lagvik, Gunilla Sundström, Linda Vidlund
Sekreterare: Pernilla Holmkvist